Trang chủ > Sản phẩm > NHÓM HEN SUYỄN
ROCAMUX
- Giá :
Call
- Tình trạng :
Còn hàng
- Lượt xem:
2.065
 • Thành phần
  Carbocistein 250 mg

 • Trình bày
  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.
  Hộp 20 gói x 2g thuốc bột uống.


Chỉ định:
Điều trị các rối loạn về tiết dịch trong các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản,viêm mũi họng,hen phế quản,tắc nghẽn đường hô hấp cắp và mạn tính.
Điều trị hổ trợ trong các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp
Liều dùng:
Người lớn:
•    Mỗi lần uống 03 viên/ 3 gói, ngày 3 lần.
Trẻ em:
•    Trẻ em từ 5-12 tuổi mỗi lần uống 1 viên/ 1 gói, ngày 3 lần.
•    Trẻ em từ 2-5 tuổi mỗi lần uống 1/2 gói, ngày 3 - 4 lần.
•    Thuốc bột cần khuấy kỹ trong một ít nước,uống ngay sau khi pha.

- See more at: http://www.sdpharma.com.vn/chi-tiet-rocamux.html#sthash.ReR2r7X2.dpuf
 • Thành phần
  Carbocistein 250 mg

 • Trình bày
  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.
  Hộp 20 gói x 2g thuốc bột uống.


Chỉ định:
Điều trị các rối loạn về tiết dịch trong các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản,viêm mũi họng,hen phế quản,tắc nghẽn đường hô hấp cắp và mạn tính.
Điều trị hổ trợ trong các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp
Liều dùng:
Người lớn:
•    Mỗi lần uống 03 viên/ 3 gói, ngày 3 lần.
Trẻ em:
•    Trẻ em từ 5-12 tuổi mỗi lần uống 1 viên/ 1 gói, ngày 3 lần.
•    Trẻ em từ 2-5 tuổi mỗi lần uống 1/2 gói, ngày 3 - 4 lần.
•    Thuốc bột cần khuấy kỹ trong một ít nước,uống ngay sau khi pha.

- See more at: http://www.sdpharma.com.vn/chi-tiet-rocamux.html#sthash.ReR2r7X2.dp

 • Thành phần
  Carbocistein 250 mg

 • Trình bày
  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.
  Hộp 20 gói x 2g thuốc bột uống.


Chỉ định:
Điều trị các rối loạn về tiết dịch trong các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản,viêm mũi họng,hen phế quản,tắc nghẽn đường hô hấp cắp và mạn tính.
Điều trị hổ trợ trong các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp
Liều dùng:
Người lớn:
•    Mỗi lần uống 03 viên/ 3 gói, ngày 3 lần.
Trẻ em:
•    Trẻ em từ 5-12 tuổi mỗi lần uống 1 viên/ 1 gói, ngày 3 lần.
•    Trẻ em từ 2-5 tuổi mỗi lần uống 1/2 gói, ngày 3 - 4 lần.
•    Thuốc bột cần khuấy kỹ trong một ít nước,uống ngay sau khi pha.

- See more at: http://www.sdpharma.com.vn/chi-tiet-rocamux.html#sthash.ReR2r7X2.dpuf

 • Thành phần
  Carbocistein 250 mg

 • Trình bày
  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.
  Hộp 20 gói x 2g thuốc bột uống.


Chỉ định:
Điều trị các rối loạn về tiết dịch trong các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản,viêm mũi họng,hen phế quản,tắc nghẽn đường hô hấp cắp và mạn tính.
Điều trị hổ trợ trong các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp
Liều dùng:
Người lớn:
•    Mỗi lần uống 03 viên/ 3 gói, ngày 3 lần.
Trẻ em:
•    Trẻ em từ 5-12 tuổi mỗi lần uống 1 viên/ 1 gói, ngày 3 lần.
•    Trẻ em từ 2-5 tuổi mỗi lần uống 1/2 gói, ngày 3 - 4 lần.
•    Thuốc bột cần khuấy kỹ trong một ít nước,uống ngay sau khi pha.

- See more at: http://www.sdpharma.com.vn/chi-tiet-rocamux.html#sthash.ReR2r7X2.dpuf

 • Thành phần
  Carbocistein 250 mg

 • Trình bày
  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.
  Hộp 20 gói x 2g thuốc bột uống.


Chỉ định:
Điều trị các rối loạn về tiết dịch trong các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản,viêm mũi họng,hen phế quản,tắc nghẽn đường hô hấp cắp và mạn tính.
Điều trị hổ trợ trong các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp
Liều dùng:
Người lớn:
•    Mỗi lần uống 03 viên/ 3 gói, ngày 3 lần.
Trẻ em:
•    Trẻ em từ 5-12 tuổi mỗi lần uống 1 viên/ 1 gói, ngày 3 lần.
•    Trẻ em từ 2-5 tuổi mỗi lần uống 1/2 gói, ngày 3 - 4 lần.
•    Thuốc bột cần khuấy kỹ trong một ít nước,uống ngay sau khi pha.

- See more at: http://www.sdpharma.com.vn/chi-tiet-rocamux.html#sthash.ReR2r7X2.dpuf

 • Thành phần
  Carbocistein 250 mg

 • Trình bày
  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.
  Hộp 20 gói x 2g thuốc bột uống.


Chỉ định:
Điều trị các rối loạn về tiết dịch trong các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản,viêm mũi họng,hen phế quản,tắc nghẽn đường hô hấp cắp và mạn tính.
Điều trị hổ trợ trong các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp
Liều dùng:
Người lớn:
•    Mỗi lần uống 03 viên/ 3 gói, ngày 3 lần.
Trẻ em:
•    Trẻ em từ 5-12 tuổi mỗi lần uống 1 viên/ 1 gói, ngày 3 lần.
•    Trẻ em từ 2-5 tuổi mỗi lần uống 1/2 gói, ngày 3 - 4 lần.
•    Thuốc bột cần khuấy kỹ trong một ít nước,uống ngay sau khi pha.

- See more at: http://www.sdpharma.com.vn/chi-tiet-rocamux.html#sthash.ReR2r7X2.dpuf

 

 • Thành phần
  Carbocistein 250 mg

 • Trình bày
  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.
  Hộp 20 gói x 2g thuốc bột uống.


Chỉ định:
Điều trị các rối loạn về tiết dịch trong các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản,viêm mũi họng,hen phế quản,tắc nghẽn đường hô hấp cắp và mạn tính.
Điều trị hổ trợ trong các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp
Liều dùng:
Người lớn:
•    Mỗi lần uống 03 viên/ 3 gói, ngày 3 lần.
Trẻ em:
•    Trẻ em từ 5-12 tuổi mỗi lần uống 1 viên/ 1 gói, ngày 3 lần.
•    Trẻ em từ 2-5 tuổi mỗi lần uống 1/2 gói, ngày 3 - 4 lần.
•    Thuốc bột cần khuấy kỹ trong một ít nước,uống ngay sau khi pha.

- See more at: http://www.sdpharma.com.vn/chi-tiet-rocamux.html#sthash.ReR2r7X2.dpuf

 • Thành phần
  Carbocistein 250 mg

 • Trình bày
  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.
  Hộp 20 gói x 2g thuốc bột uống.


Chỉ định:
Điều trị các rối loạn về tiết dịch trong các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản,viêm mũi họng,hen phế quản,tắc nghẽn đường hô hấp cắp và mạn tính.
Điều trị hổ trợ trong các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp
Liều dùng:
Người lớn:
•    Mỗi lần uống 03 viên/ 3 gói, ngày 3 lần.
Trẻ em:
•    Trẻ em từ 5-12 tuổi mỗi lần uống 1 viên/ 1 gói, ngày 3 lần.
•    Trẻ em từ 2-5 tuổi mỗi lần uống 1/2 gói, ngày 3 - 4 lần.
•    Thuốc bột cần khuấy kỹ trong một ít nước,uống ngay sau khi pha.

- See more at: http://www.sdpharma.com.vn/chi-tiet-rocamux.html#sthash.ReR2r7X2.dpuf

 

 • Thành phần
  Carbocistein 250 mg

 

 

 

 • Trình bày
  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.
  Hộp 20 gói x 2g thuốc bột uống.

 


 

 

Chỉ định:
Điều trị các rối loạn về tiết dịch trong các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản,viêm mũi họng,hen phế quản,tắc nghẽn đường hô hấp cắp và mạn tính.
Điều trị hổ trợ trong các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp
Liều dùng:
Người lớn:

•    Mỗi lần uống 03 viên/ 3 gói, ngày 3 lần.
Trẻ em:
•    Trẻ em từ 5-12 tuổi mỗi lần uống 1 viên/ 1 gói, ngày 3 lần.
•    Trẻ em từ 2-5 tuổi mỗi lần uống 1/2 gói, ngày 3 - 4 lần.
•    Thuốc bột cần khuấy kỹ trong một ít nước,uống ngay sau khi pha.

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
+ Lượt truy cập: 427.100  + Onlines: 132


CÔNG TY TNHH HOÀN THÀNH VŨ

Địa chỉ :  58 Trần Cao Vân , Tp Đà Nẵng

Tel : 05113745966

Email : hoanthanhvut9@gmail.com

Mobile: 0989 156 300 - 0983 738 600 - 0905 174 684

   


 

© 2014 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN THÀNH VŨ

nhà thuốc tại đà nẵng

Thiết kế web tại Đà Nẵng